คาสิโน

‘คนละครึ่งเฟส 5’ สิทธิใกล้เต็มแล้ว คนใดกันยังไม่สมัครสมาชิกรีบเลย

‘คนละครึ่งเฟส 5’ สิทธิใกล้เต็มแล้ว ผู้ใดกันยังไม่สมัครสมาชิกรีบเลย โครงงานคนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้สามัญชนทั่วๆไปที่ยังไม่เคยใช้สิทธิแผนการคนละครึ่งเฟส 4 สมัครสมาชิกแล้วตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. วันนี้ (19 เดือนสิงหาคม 2565) กระทั่งจะครบปริมาณไม่เกิน 26.50 ล้านสิทธิ แบ่งเป็นพสกนิกรที่เคยใช้สิทธิโครงงานฯ ระยะที่ 4 ปริมาณ 26.27 ล้านสิทธิ แล้วก็ประชากรที่ไม่เคยร่วมหรือเปล่าเคยใช้สิทธิโครงงานฯ ระยะที่ 4 ปริมาณ 2.30 แสนสิทธิ โดยจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ที่ 1 เดือนกันยายน ถึง 31 ต.ค. 2565 ส่วนคนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้รับสิทธิอัตโนมัติ ดังนี้ เมื่อเวลา 06.35 น. นักข่าวแถลงการณ์ว่า ปริมาณสิทธิพลเมืองที่ไม่เคยร่วมแผนการ ยังเหลือที่ 195,616 สิทธิ แค่นั้น แนวทางการสมัครสมาชิกสำหรับพสกนิกร ข้อจำกัดการสมัครสมาชิกสำหรับประชากร มีบัตรประชาชนรวมทั้งเป็นบุคคลเชื้อชาติไทย อายุตั้งแต่ 18…